مردم و جنگ

بیشتر ببینیم

عملیات ها

بیشتر ببینیم

واحد رزمی دانشگاه

بیشتر ببینیم
نمایشگاه

میراث جنگ

خلاقیت

خلاقیت

مشکلات مهندسی در جبهه با روش «اشراق» و با حداقل امکانات حل شده است

بیشتر بدانیم

مهندسی

سنگرها، پل ها، پناهگاه ها، دیده بانی، بیمارستان های صحرایی

مهندسی جنگ

پل ها

این بخش گستردگی ویژه ای دارد و در زمینه پل هایی همچون پل بعثت است که برای آن کتاب جداگانه با ارزشی به چاپ رسیده است. همچنین گزارش مختلفی از جهاد سازندگی و سرداران سپاه در مورد این پل و نیز پل بهمنشیر، خرمشهر، سوسنگرد، رفیّع، خیبر و ... و نمایشگاه جهاد سازندگی از ساخت پل های مختلف تاکتیکی در آن ارائه گردیده است.

پناهگاه ها

در این بخش انواع پناهگاه و تجربیات مختلف ارائه می گردد مانند اهواز، خارک، دزفول، سوسنگرد، شلمچه، شوشتر، فرمانداری خرمشهر، مریوان و دیگر تجربیات پناهگاه.

بیمارستان صحرایی

در این بخش مباحث فنی چندین بیمارستان صحرائی از جمله سیستان، خارک، دارخوین، دزفول و همچنین اسنادی از سپاه و ارتش ارائه می گردد. این مبحث در مقاله ای در مجله صفّه به چاپ رسیده است.

ارتباط با ما

در صورتی که نیاز به ارتباط با واحد پشتیبانی ما دارید وارد شوید.